AMproject

Buildings

Rank
Name
City
Height

1

Guangzhou Circle

Guangzhou

138 m

452 ft